De Kluizerij Team:


Dirk Terryn
Dirk Terryn Oprichter van 'Het Lezerscollectief',

Dirk Terryn is leidinggevende bij CANON Cultuurcel, waar hij o.a. het beleidsdomein literatuur opvolgt.

Hij is oprichter van het Lezerscollectief, een coƶperatieve van leesgroepbegeleiders, die doorheen Vlaanderen mensen in leesgroepen bij elkaar brengt.

Hij volgt The Reader Organisation sinds 2012.

Vanuit een persoonlijk engagement naar litteratuur en begrip van het belang van lezen in het culturele landschap wil hij zijn vrije tijd wijden aan het besturen van het Lezerscollectief, die intussen 20 leesgroepen per week in Vlaanderen mobiliseert.

'Sterke verhalen maken mensen sterker.'

Hij heeft een boon voor poƫzie, maakte zelf twee verzamelbundels en is bedreven in literatuuronderwijs.

Doe goed, en zie niet om.