De Kluizerij is een voormalig Benedictinessenklooster.

Historie
De “Abdij van de Heilige Wivina” is een voortzetting van het in de XIIe eeuw gestichte klooster van “Groten Bygaarden”. In 1133 werd het door Godfried met den Baard (hertog van Brabant) aan het gezag van de abt van Affligem overgedragen. Dankzij geschiedschrijvers weten we dat de abdij een grote bloei kende en dat dochters uit edele en vooraanstaande families tot de abdij toetraden. De abdij werd tijdens de Franse revolutie opgeheven. In tegenstelling met de monniken van Affligem die na 30 jaar omzwerven en 40 jaar te Dendermonde zich terug op de oude abdijgrond konden vestigen, stierf het geslacht der “Benedictessen der Groten Bygaard” uit.
Vlak na de eerste wereldoorlog kwam het plan om een nieuwe Benedictinessenpriorij “Maria Mediatrix” te stichten. In 1919 vertrokken de eerste postulanten, waaronder de Nederlandse Domna Gertrudis Molengraaf-Schim Van Der Loeff, naar de abdij van Dourgne in Zuid-Frankrijk vanwaar ze op 11 februari 1921 terugkeerden. Zij verbleven tijdelijk op Heide-Kalmpthout nabij Antwerpen tot ze zich in 1932 definitief te Hekelgem vestigden.

Tot abdij verheven
De eerste vleugel van het huidig klooster werd opgetrokken in 1932. Deze vleugel is het de 'achterste' vleugel van het gebouw dat uitgeeft op de wijngaard. De stenen voor deze binnenmuren werden ter plaatse vervaardigd. De kloostergemeenschap groeide snel aan in de beginjaren. Na de tweede wereldoorlog telde het reeds 50 zusters waardoor het gebouw te klein werd. De plannen om het gebouw uit te breiden werden opgemaakt door bouwmeester Smits. In 1956 werd de tweede vleugel bijgebouwd van het grondplan dat 4 vleugels zou tellen. Op 24 September 1956 werd de stichteres en eerste priorin, Domna Gertrudis Molengraaf-Schim Van Der Loeff door kardinaal Van Roey tot abdis gewijd. Op 8 Januari 1957 werd de priorij ter gelegenheid van haar 15 jarig jubileum tot abdij gewijd: Abdij Maria Mediatrix.

De Kluizerij
In 2012 besloot de laatste generatie zusters te verhuizen naar een kleinschaligere woonst in Leuven, en kwam de abdij bij de huidige eigenaars terecht. Zij begonnen met interne moderniseringswerken met respect voor de ziel van het gebouw en de plaats.

De Kluizerij is meer dan een voormalig klooster. De tuin, wijngaard en bos dragen evenveel bij aan de kracht van De Kluizerij. Hier komen mensen tot rust en inspiratie.

Zodra je de parking oprijdt, verstilt de tijd en valt de drukte weg. Op tal van plekken buiten is het zalig vertoeven. Bij goed weer kunnen zelfs vergaderingen buiten doorgaan. De ruimere omgeving is ideaal voor wandelingen of fietstochten langs de knooppunten route.

De Kluizerij investeert in het natuurlijk ecosysteem en voert een duurzaam beleid met respect voor het verleden én gericht op de toekomst. Zo werd er in 2016 een hoogstammige fruitboomgaard aangeplant. In 2021 werd ook de bijenteelt van het klooster herstelt door bijenvolken te herintegreren die onze boomgaard en flora bestuiven. Het grootste deel van het fruit van de boomgaard gaat naar de keuken van De Kluizerij of wordt geperst tot appelsap.

 

0495/22.66.95
  • Aalstersedreef 1
    1790 Affligem
    België

Copyright 2024 De Kluizerij
Algemene voorwaarden